სამწუხაროა მაგრამ ფაქტია

დღეს ქართული თემატური ფორუმების უმეტესობა აბსოლუტურად გამოუსადეგარია საუბრებისათვის და დისკუესიბისთვის. სულ 4 წელი გავიდა მას მერე, რაც მე დროებით მოვცილდი უცხოურ ფორუმებს და გადმოვერთე ქართულ ინტერნეტ სივრცეზე. მინდა ვთქვა, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ეს იყო მხოლოდ უაზრო ნერვების მოშლა და დროის ხარჯვა. პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ერთმანეთის მოსმენის კულტურა არ არსებობს საერთოდ, მე ამაში არ ვგულისხმობ, რომ ორი მოსაუბრე ერთდროულად საუბრობს. ვგულისხმობ იმას, რომ შესაძლებელია ადმიანს არ ეთანხმებოდე მაგრამ უბრალოდ აცალო მას ლაპარაკი ისე, რომ არ გადახვიდე შეურაწყოფებზე და შეეცადო შენი ოპონენტი დაამცირო ან დაცინო.  საერთოდ ფორუმები იმიტომაც ფასობს, რომ ფორუმზე ანუ ვირტუალურ სივრცეში უფრო განეწყობი გულახდილი ლაპარაკისკენ,რადგანაც იქ მეთი თავისუფლებაა. სამწუხაროდ ქართულ ფორუმებზე  ამ თავისუფლებას ძალიან ტავისბური გამოყენება უპოვეს.   განსაკუთრებულად ღიმილს იწვევენ ფორუმის წევრები, რომლებსაც აერთიანებთ მილიტარისტულ–პოლიციური ნიკები, ავატარები და ფაშისტური ან “ურაპატრიოტული” ციტატები “სიგნატურებში”.  აგრესიულები, თავხედები და უცოდინრები, ქმნიან აუტანელ კლიმატს ყველგან სადაც გამოჩნდებიან. სამწუხაროდ ქართულ ფორუმებზე ხანმოკლე გამოჩენაც საკმარისი იყო, რომ ყველაზე “ნიჭიერებს” ჩემს შესახებ მოეფიქრებინათ ჭორები და მითები.  როგორც ჩანს “რეალში” ვერ დამკვიდრდენ და ასე იქმნიან “პატრიოტების” ვირტუალურ იმიჯს. სამწუხაროა ისიც, რომ აგვისტოს მოვლენების შემდეგ, როდესაც ქართული ინტერნეტი წარამტებით გადავიდა თვითცენზურის რეჟიმში, ასეთი თავშეუკავაბელი და დაბალი ინტელექტის მქონე ინტერნეტ–მომხმარებლები გადავიდნენ, რამოდენიმე უცხოურ ფორუმზე სადაც აქტიურად დაიწყეს ჰაერის გაფუჭება.  მოკლედ ყველგან კარგია სადაც ჩვენ არ ვართ …… დაველოდოთ კიდევ 15–20 წელი და იქნებ კულტურის დონე აიწევს იმ დონემდე, რომ შესაძლებლია გახდება ქართულ ფორუმებზე “მოღვაწეობა”. მე მხოლოდ დავრწმუნდი ჩემი გადაწყვეტილების სიმართლეში, რაც გამოიხატა დამოუკიდებლად ბლოგის შექმნაში.  ვნახოთ რა იქნება შემდეგ.

გეგემებში არის სტატიები იუჯინ სტოუნერის შენიღბული პისტოლეტ–ტყვიამფრქვევის შესახებ, ბრაუნინგის ცნობილ პისტოლეტზე High Power, Cz97-ზე, Cz92-ზე, თარგმნის პროცესშია რამოდენიმე სტატია და ასევე ნელ ნელა წინ მივიწევ და მალე დავასრულებ ნაშრონს ჭრილობების ბალისტიკაზე. სანამ ზაფხულია და ცხელა ხოლო კონდიციონერი რჩება ფუფუნებად,   შრომისუნარიანობაც მექნება დაქვეითებული  ;)9 Responses to “სამწუხაროა მაგრამ ფაქტია”

 1. irakli/momavali says:

  სამწუხაროა მაგრამ ფაქტია/ am temaze 100% martali xar

 2. dimitri says:

  batono levan.mec eg madardebs magram aris erTi forumi romelzec adre tqvenc iyavit daregistrirebuli da ratomRac exla aRar postavT. http://www.forum.guns.ge sadac maindamaic ar Seimchneva msgavsi tendenciebi da dzalian mixaria!!!!

 3. Shooter says:

  batono dimitri,

  me vikavi ert eri pirveltagani vinc guns.ge-ze daregitrirda daaxlobit 4-5 tslis tsin. mteli es dro me vikavi chartuli kvela am forumis proeqtshi da bolomde vicavdi am forumis ideas mashinac ki rodesac dziritadi birtvi apirebda forumis datovebas. mas mere rac me mivxvdi rom is birtvi romelic sheikra forumze gansxvavbuli haerit suntqavda me mivighe gadatskvetileba forumi dametovebina. amis mizezic iko aseve ramodenime tsevris chems mimart chemtvis miughebeli damokidebuleba, aseve sheicvala is foni rac tavidan iq sufevda da kide mravali tsvrilmani romelmac damartsmuna rom is risi gaketebac me msurda forumze ubaldo ar gamomividoda. xdeba xolme :-) rac mtavaria em arafers ar vnanob ;)

 4. 100% xar megobaro
  ar vici ratom magram cudi tu tqvi amerikazxe da saertod natoze itvlebi mogalated …
  me tvitno vicav ssrks yoveltvis da kvela axalgazrda ragac sisuellebs mebodialeba tan iset sisuleleebs rom pasuxi ra gavce ar viici…
  ertaderti metanxmebian 40-50 clis xalxi visac axsovs is kvelaferi …..
  gveshveleba rame?

 5. da kide patriotebze ufro scored mixuinebze romlebic omis dros baqoshi midiodnen an kidev saxhsi kankalebdnen

 6. Shooter says:

  tu ase gagrdzelda arferi ar gveshveleba

 7. Shooter says:

  chemi gamocdilebit aseti internet “superpatriotebis” umertsoba an qveknis garet imkofeba an didi albatobit am qveknis shignit bionarchenebis garda araferi ar gauketebiat….

 8. dimitri says:

  batono levan(Shooter) diax me mag forumze vxedav dzalian bevr tqvens mier dapostils,da simartles getyvit me bevri rame twveni postebidan viswavle iaraRis samyaroshi,da es ar aris samarcxvino(albad mashin tqveni shurdat da imitom iqceodnen mase?????)ravi aba etyoba 4-5-wlis win martlac gansxvavebuli iyo forumis shemadgenloba,exla ki piriqit ertaderti forumia sadac shesvla msiamovnebs.(orond martla) ase rom etyoba is xalxi romelic 4-5-wlis win am forumze “moRvaweobdnen” etyoba ubralod an inteleqtti moemata da chamoyalibdnen sazrian individebad an mag forumidan gadashendnen.
  sauketeso survilebiT Dimitri

 9. Shooter says:

  diax dimitri, albat 4-5 tslis tsin mand sul sxva klimati iko. didi madloba tqveni gamoxmaurebisatvis.

დატოვეთ კომენტარი